Parama miškininkystės technologijoms

2019-04-08

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“.

Paraiškos teikiamos nuo 2019 m. balandžio 1 d. iki 2019 m. gegužės 31 d. Šiam kvietimui numatyta skirti – iki 6 243 329 Eur. Parama skiriama miškininkystės ekonominės vertės didinimui ir miškų plotų plėtrai, atsinaujinančių energijos šaltinių, šalutinių produktų, atliekų, liekanų ir kitų nemaistinių žaliavų tiekimo ir naudojimo palengvinimui bioekonomikos tikslais, veiklos įvairinimo, mažų įmonių kūrimo ir plėtros, taip pat darbo vietų kūrimo lengvinimui. Kvietime gali dalyvauti privačių miškų valdytojai, savivaldybės ir labai mažos bei mažos įmonės.

Galimi pareiškėjai – privačių miškų valdytojai, savivaldybės ir labai mažos bei mažos įmonės. Kai pareiškėjas yra juridinis asmuo (išskyrus savivaldybes), jis turi atitikti labai mažos arba mažos įmonės statusą, kaip apibrėžta Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, ir kartu su paramos paraiška pateikti Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją;

Finansavimas – pagal priemonės veiklos sritį didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui negali viršyti 100 000 Eur

Finansavimo intensyvumas – 50–65%. Papildomi balai yra skiriami prisidedant didesne dalimi nuosavų lėšų.

Trukmė – projekto įgyvendinimo trukmė negali viršyti 24 mėnesių laikotarpio nuo paramos sutarties pasirašymo dienos. Tuo atveju, kai numatytas įsigyti turtas bus įgyjamas išperkamosios (finansinės) nuomos būdu, projekto įgyvendinimo trukmė gali būti iki 60 mėnesių (iki 5 metų).

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 1. nauja miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošos technika ir įranga;
 2. motoriniai pjūklai ir krūmapjovės;
 3. miško traktoriai, sukomplektuoti su savikrovėmis priekabomis;
 4. savikrovės priekabos;
 5. medvežiai;
 6. medkirtės ar medžių kirtimo galvutės;
 7. mechanizmai miško kirtimo atliekoms į rulonus presuoti;
 8. speciali kompiuterinė ir programinė įranga, skirta įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymui;
 9. pirminio nepramoninio medienos perdirbimo arba apdirbimo įranga ir technika;
 10. mobilūs medienos smulkintuvai (kapoklės) ir medienos skaldymo įranga;
 11. mobilios lentpjūvės;
 12. miško traktoriai, sukomplektuoti su dirvos paruošimo miško želdiniams/žėliniams mechanizmais;
 13. dirvos paruošimo miško želdiniams/žėliniams mechanizmai;
 14. nelikvidinės medienos sutvarkymas;
 15. dirvos paruošimas;
 16. sodmenų įsigijimas, transportavimas, sodinimas;
 17. sodmenų apsaugos priemonės (tvoros (įskaitant aptvėrimą) arba repelentai (įskaitant tepimą);
 18. priešgaisrinių mineralizuotų juostų įrengimas;
 19. vidinės miškotvarkos projekto parengimas ar tikslinimas;
 20. miško želdinimo ir žėlimo projekto parengimas ar tikslinimas;
 21. bendrosios išlaidos.

Jeigu svarstote galimybę teikti paraišką pagal ES paramos priemonę „Investicijos į miškininkystės technologijas“ susisiekite el. paštu: auguste.bieksaite@sintesi.lt arba telefonu: +370 653 34533.

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!