Priemonė ekoinovacijų įsidiegimui

2019-03-06

2018 m. gruodžio 10 d. VšĮ Lietuvos Verslo Paramos Agentūra paskelbė kvietimą teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 03.3.2- LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+” Nr. 3. Priemonės tikslas – skatinti labai mažas įmones, mažas įmones ir vidutines įmones (toliau – MVĮ) diegtis technologines ekoinovacijas, siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes.

Priemonei „Eco-inovacijos LT+“ priemonei per 3 kvietimus yra skirta 82 349 535  Eur. Per pastaruosius du priemonės kvietimus buvo pasirašytos 84 sutartys, kurioms skirta 35,68 mln. Eur. Manoma, jog paskutiniam priemonės kvietimui biudžetas gali būti didinamas, dėl sąlyginai nedidelės konkurencijos praėjusiuose kvietimuose. Programos priemonei „Eco-inovacijos LT+“ trečiajam kvietimui numatoma skirti iki 32 000 000 Eur. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Vienam projektui didžiausia galima skirti suma yra 1 500 000 Eur; labai mažoms ir mažoms įmonėms taikomas 45% intensyvumas, o vidutinėms įmonėms – 35% intensyvumas.

Pareiškėjas yra MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus ir kurios vidutinės pačios pagamintos produkcijos matinės pajamos per pastaruosius 3 metus (arba per laiką nuo registracijos dienos) yra ne mažesnės nei 145 000 Eur.

Projekto veiklos

Projekto metu turi būti įgyvendinamas bent vienas iš pokyčių:

 • Įdiegtas naujas technologinis procesas (siekiant sumažinti poveikį aplinkai ir (arba) tausoti gamtos išteklius);
 • Pakeista produkto gamyba (siekiant taupyti gamtos išteklius ir (arba) žaliavas)

Jeigu siekiama diegti technologines ekoinovacijas skirtas technologinių procesų diegimui,įmonės veiklai vykdyti yra privalomas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimas. 

 • Proceso modernizavimas (optimizavimas): siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai ir (arba) tausoti gamtos išteklius;
 • Įrangos pakeitimas: esamos gamybos įrangos modifikavimas, kurį atlikus bus pagerintas proceso efektyvumas ir sumažinta daroma tarša;
 • Technologijos pakeitimai: technologijos, apdorojimo procesų pakeitimas ir (arba) šių pasiūlymų sintezė siekiant, kad gamybos procesų metu sumažėtų tarša bei gamtos išteklių sąnaudos.

Jeigu įmonė ruošiasi diegti technologines ekoinovacijas, skirtas produkto gamybai,turėtų būti tenkinama bent viena sąlyga iš žemiau paminėtų:

 • Žaliavų pakeitimas: esamų žaliavų ir (arba) papildomų medžiagų pakeitimas mažiau kenksmingomis arba naudojama tokios papildomos medžiagos, kurių poveikis yra ilgesnis, t.y. suvartojama mažiau medžiagų gamybos procese;
 • Gaminio pakeitimas: gaminio savybių modifikavimas siekiant sumažinti gaminio poveikį aplinkai jo viso būvimo ciklo metu (remiantis ekologinio projektavimo principais);
 • Atliekų antrinis panaudojimas: gamybinių atliekų panaudojimas gamybiniuose procesuose arba kitiems naudingiems tikslams;
 • Produktų gamyba iš atliekų: naujo produkto gamyba iš atliekų.

Kita informacija:

 • Projekto įgyvendinimo trukmė – iki 36 mėnesių;
 • Projekto pradžia turi būti vykdoma ne anksčiau nei po paraiškos registravimo dienos;
 • Projekto įgyvendinimo pradžia ne vėliau kaip per 6 mėn. nuo projekto sutarties pasirašymo.

Paraiškos pagal ES paramos priemonę „Eco-inovacijos LT+“ yra teikiamos iki balandžio 10 d.

Jeigu svarstote galimybę teikti paraišką pagal ES paramos priemonę „Eco-inovacijos LT+“ susisiekite el. paštu: giedre.zalatoryte@sintesi.lt arba telefonu: +370 698 89001

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!