Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

Atsinaujinantis energijos ištekliai pramonei 2022 (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

2022-08-09

2022 m. spalio mėnesi planuojama skelbti ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 investicinės veiklos „Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“ kvietimą, skirtą paskatinti pramonės įmones padidinti energijos vartojimo efektyvumą bei sparčiau pereiti prie atsinaujinančių išteklių naudojimo. Numatomas kvietimo biudžetas – 20 mln. Eur.


Priemonės ,,Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)” tikslas – sumažinti energijos vartojimo intensyvumą pramonės įmonėse, didinant atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – AEI) gamybą ir vartojimą.

Remiama veikla: AEI naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimams, naujų AEI efektyvesnio panaudojimo technologijų kūrimui ir diegimui pramonės įmonėse.

Galimi pareiškėjai: labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės pramonės įmonės, veikiančios ne trumpiau kaip trejus metus, kurių vidutinės metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės negu 300 000 Eur. jeigu pramonės įmonė yra didelė, ir 145 000 Eur., jeigu pramonės įmonė yra labai maža, maža ar vidutinė.


Pramonės įmonė – įmonė, vykdanti pramonės ekonominę veiklą pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), priskirtiną B sekcijai „Kasyba ir karjerų eksploatavimas“ ir C sekcijos „Apdirbamoji gamyba“ ir kurios pajamos iš šios(-ių) veiklos (-ų) sudaro ne mažiau kaip 80 procentų visų įmonės veiklų


Remiama veikla:

– AEI naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimas;

– naujų AEI efektyvesnio panaudojimo technologijų kūrimas ir diegimas pramonės įmonėse, siekiant naudoti energiją pačių įmonių vidiniams poreikiams tenkinti ir esant galimybei perteklinę energiją tiekti kitoms pramonės įmonėms ar perduoti į centralizuotus energetinius tinklus.

Reikalavimai projektams: projekte numatytos veiklos turi atitikti kartu su paraiška pateiktame energijos
vartojimo audito ataskaitoje (parengtoje ne anksčiau kaip prieš 2 m. iki paraiškos pateikimo) rekomenduojamas priemones.


– MVĮ įmonių atveju, vertinama, ar prašomos finansuoti veiklos atitinka kartu su paraiška pateiktoje Energijos išteklių ir vandens vartojimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose audito ataskaitoje rekomenduojamas priemones.

– Didelių pramonės įmonių atveju, vertinama, ar prašomos finansuoti veiklos atitinka kartu
su paraiška pateiktoje energijos vartojimo audito, atlikto Lietuvos arba kitų Europos Sąjungos
valstybių narių kvalifikuotų ir (arba) atestuotų auditorių, ataskaitoje ir, jei atliktas ir
pateiktas, papildomo audito, ataskaitoje rekomenduojamas priemones..


Finansavimas: iki 225 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas:

– 65 proc. labai mažoms, mažoms įmonėms;

– 55 proc. vidutinėms įmonėms;

– 45 proc. didelėms įmonėmis;

Pagalbos intensyvumas gali būti padidintas 15 procentinių punktų, kai investicijos vykdomos Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių ir Utenos apskrityse.

Tinkamos finansuoti išlaidos: įranga, įrenginiai ir kitas turtas būtinas AEI gamybai skatinti.


Daugiau informacijos apie kvietimą rasite čia.

Jeigu šis kvietimai Jums aktualus – susisiekite!

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!