Netechnologinės inovacijos

Finansavimas aplinkai palankių produktų ar technologijų kūrimui ir/ar diegimui

2022-10-06

2023 m. I ketv. planuojama skelbti ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 investicinės veiklos „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ poveiklės „Skatinti aplinkai palankių produktų arba technologijų sukūrimą ir (ar) diegimą“ kvietimą. Numatomas kvietimo biudžetas – 5 mln. Eur.


Kvietimo „Skatinti aplinkai palankių produktų arba technologijų sukūrimą ir (ar) diegimą“ tikslas: skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos.

Remiama veikla – aplinkai palankių produktų kūrimas ir/ar diegimas:
• aplinkai palankių produktų prototipų kūrimas arba esminis patobulinimas;
• aplinkai palankių produktų kūrimas arba esminis patobulinimas ir įdiegimas SVV subjekte arba rinkoje;
• aplinkai palankių produktų įdiegimą SVV subjekte arba rinkoje.


Aplinkai palankus produktas arba technologija – produktas arba technologija, skirti tausoti gamtos išteklius, skatinti beatliekę gamybą, atliekų pakartotinį naudojimą ir (ar) perdirbimą, mažinti neigiamą poveikį aplinkai dėl oro taršos, nuotekų taršos ir atliekų susidarymo arba kurių neigiamas poveikis aplinkai yra mažesnis nei alternatyvių produktų ar technologijų (kuriems pagaminti mažėja sunaudojamų žaliavų kiekis arba kurių taikymas padeda sumažinti sunaudojamų žaliavų kiekį; kurie sunaudoja mažiau energijos arba kurių taikymas padeda sunaudoti mažiau energijos; kuriems pagaminti naudojamas mažesnis kenksmingų medžiagų kiekis arba iš viso nenaudojama jokių kenksmingų medžiagų, arba aplinkai palankių produktų taikymas padeda sumažinti gamyboje naudojamų kenksmingų medžiagų kiekį, arba padeda iš viso išvengti kenksmingų medžiagų naudojimo; kuriuos galima perdirbti suėjus jų galiojimo terminui arba kurių taikymas padeda perdirbti produktus suėjus jų galiojimo terminui).


Galimi pareiškėjai: ne pramonės srityje veiklą vykdantys SVV subjektai.

Finansavimas: iki 50 000 Eur. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Finansavimo intensyvumas: iki 95% visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas:

• Projekto vykdymo išlaidos prekėms (medžiagoms ir trumpalaikiam turtui) įsigyti;
• Naujų aplinkai palankių produktų ar technologijų įsigijimo (įskaitant jų gabenimo, projektavimo, sumontavimo, vietos (aikštelės) paruošimo, įdiegimo, parengimo naudoti, išbandymo, apmokymo naudotis, saugos instruktažo, techninės priežiūros (kol vyksta montavimas, įdiegimas, paruošimas naudoti, išbandymas ir susijusios išlaidos), išlaidos.

Projekto vykdymas (paslaugos ir darbo užmokestis):

• Projekto vykdymo išlaidos paslaugoms, autoriniams darbams įsigyti;
• Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio ir atlygio projektą vykdantiems fiziniams asmenims pagal paslaugų (civilines), autorines ar kitas sutartis išlaidos.

Informavimas apie projektą:

• Projekto matomumo ir informavimo apie projektą priemonėms įgyvendinti būtinos išlaidos.
Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą:
• 7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma.

Kvietimas: numatomas 2023 m. I ketv.

Daugiau informacijos apie kvietimą ,,Skatinti aplinkai palankių produktų arba technologijų sukūrimą ir (ar) diegimą“ rasite čia.

Jeigu šis kvietimas Jums aktualus – susisiekite!

Sintesi Consulting

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!