,,Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ" verslo įgūdžių stiprinimui

Kvietimas ,,Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ Verslo įgūdžių stiprinimui

2022-02-28

Paskelbtas ,,Norway Grants” programos ,,Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ Verslo įgūdžių stiprinimui kvietimas. Kvietimas skirtas verslo įgūdžių stiprinimui, kuriais siekiama padidinti įmonių konkurencingumą žaliųjų inovacijų, žiedinės ekonomikos ir / ar informacinių ryšių ir technologijų (IRT) srityse.

Priemonės tikslas: didinti Lietuvos įmonių konkurencingumą žalios pramonės inovacijų, įskaitant bioekonomiką, srityje.

Galimi pareiškėjai: MVĮ ir didelės įmonės, esančios privačiais juridiniais asmenimis, ir privačios, pelno siekiančios ar nesiekiančios ar nevyriausybinės organizacijos, įskaitant verslo asociacijas ar klasterius.

Galimi partneriai: privatūs ir viešieji juridiniai asmenys, privačios, pelno nesiekiančios ar nevyriausybinės organizacijos, įsteigtos Lietuvoje arba Norvegijoje.


Skatinant dvišalių partnerystės projektų įgyvendinimą, už Norvegijos partnerio dalyvavimą projekte paraiškos vertinimo metu bus suteikiami papildomi balai.


Siekiant atliepti Programos prioritetines sritis, t. y. žalios pramonės inovacijas ir IRT, pareiškėjai ir partneriai turi veikti Programos prioritetinėse srityse t.y.:

– pareiškėjas ir partneris kuria ir (ar) komercina „žaliuosius“ ir/ar IRT inovatyvius produktus;

– arba pareiškėjas ir partneris yra subjektas, vienijantis subjektus, iš kurių 50 ar daugiau proc. kuria ir (ar) komercina „žaliuosius“ ir/ar IRT inovatyvius produktus;

– arba pareiškėjas ketina plėsti savo veiklą, siekdamas kurti ir/arba komercinti „žaliuosius“ arba IRT inovatyvius produktus;

– arba pareiškėjas ketina pereiti prie „žalesnių“ gamybos procesų arba modernizuoti gamybą automatizavimo ir (ar) skaitmenizavimo pagalba.


Remiamos veiklos: mokymai, skirti verslo įgūdžiams ugdyti / stiprinti žalios pramonės inovacijų ir (arba) žiedinės ekonomikos ir (arba) IRT srityse.

Pavyzdžiui, mokymai, susiję su verslo plėtra, rinkodaros strategijų kūrimu ir pardavimų skatinimu, darbuotojų potencialo inovacijoms panaudojimu, į augimą orientuotų verslo strategijų kūrimu ir taikymu. Mokymai gali būti mokomųjų vizitų formos. 


Finansavimas: nuo 5 000 iki 10 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas: iki 80 % visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

– naujos arba naudotos įrangos (įrangos, prietaisų, įrankių), priklausančios projekto vykdytojui ar projekto partneriui nusidėvėjimo išlaidos;

– mokymams vykdyti būtinos paslaugos: patalpų nuoma mokymams ir/ar įrangos nuoma ir/arba maitinimo paslaugos. Jei mokymai vyksta internetu, techninės / IT paslaugos, būtinos sėkmingam projekto veiklų įgyvendinimui.


Mokymų paslaugas galima įsigyti tik iš subjekto, kuris atitinka bent vieną iš šių kriterijų:

– per pastaruosius 3 metus iki paraiškos pateikimo dienos subjektas dalyvavo kaip projekto vykdytojas arba projekto partneris įgyvendinant bent vieną mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektą;

– arba per pastaruosius 3 metus iki paraiškos pateikimo dienos subjektas sukūrė ir komercializavo bent vieną inovatyvų produktą (t. y. inovatyvus produktas buvo įvestas į rinką ir yra prieinamas potencialiems vartotojams – naudojamas paties subjekto, arba yra prieinamas išoriniams produkto vartotojams);

– arba per pastaruosius 3 metus iki paraiškos pateikimo dienos subjektas turi patirties ir ekspertinių žinių žalios pramonės inovacijų ar žiedinės ekonomikos ar IRT srityse, t. y. subjekto darbuotojai turi ekspertinių gebėjimų ir (ar) mokslinių žinių pramonės žalinime, automatizavime, robotizavime, žiedinėje ekonomikoje ir (ar) IRT.


– Komandiruotės ir kelionės: mokymus vedančių fizinių asmenų kelionių Lietuvos teritorijoje ir (arba) iš Norvegijos į Lietuvą ir atgal iš Lietuvos į Norvegiją, įskaitant dienpinigius, išlaidos;

– Darbo užmokestis:

– Mokymus vedančių fizinių asmenų kelionių Lietuvos teritorijoje ir (arba) iš Norvegijos į Lietuvą ir atgal iš Lietuvos į Norvegiją, įskaitant dienpinigius, išlaidos;

– Netiesioginės išlaidos: tinkamos finansuoti projekto netiesioginės išlaidos yra tokios išlaidos, kurios nėra skiriamos tiesiogiai projekto veikloms įgyvendinti, tačiau yra būtinos projektui įgyvendinti ir galima nustatyti jų ryšį su tiesioginėmis projekto išlaidomis.


Kvietimas: iki 2022 m. balandžio 29 d. 12 val.

Projekto įgyvendinimo trukmė: iki 6 mėn.

Daugiau informacijos apie kvietimą ,,Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ Verslo įgūdžių stiprinimui rasite čia.

Jeigu šis kvietimas Jus domina, susisiekite!

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!