Norway Grants investicijos žaliajai pramonei vystyti

2020-08-05

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal Norway Grants investicinės programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ kvietimą.

Pagal Norway Grants programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ kvietimą, Lietuvos įmonės gali gauti iki 2 mln. Eur. Norway Grants investicijų.  Programa prisideda prie bendro 2014-2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo tikslo  – mažinti ekonominius ir socialinius skirtumus Europos ekonominėje erdvėje bei stiprinti dvišalius santykius tarp Europos laisvos prekybos asociacijos šalių narių ir 15 ES šalių Vidurio ir Pietryčių Europoje bei Baltijos šalyse.

Programos tikslas: skatinti žaliųjų inovacijų plėtrą, didinti verslo konkurencingumą ir skatinti Lietuvos perėjimą prie tvaraus, aukštesnės pridėtines vertės ekonomikos modelio.

Galimi pareiškėjai: privatūs juridiniai asmenys, įsteigti vienoje iš ES arba Europos ekonominės erdvės Europos Laisvosios Prekybos Asociacijos (EEE EFTA) šalių:

  • Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ);
  • Didelės įmonės, kai valstybės valdoma dalis sudaro ne daugiau kaip 25%;
  • Teikiant paraišką pagal Mažųjų projektų schemą arba įgyvendinant veiklą: „Naujų produktų ar technologijų diegimas“, tinkami pareiškėjai yra MVĮ;

Galimi partneriai: privatūs ir viešieji juridiniai asmenys registruoti Lietuvos Respublikoje arba Norvegijos Karalystėje.

Remiama veikla: aplinkai palankių produktų ar technologijų kūrimo, komercinimo ir diegimo veiklos visuose pramonės sektoriuose, siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai:

  • Naujų aplinkai palankių produktų ar technologijų kūrimas ir komercinimas:  investicijos skirtos projektams, kurių metu vystomi pvz., nauji bio-grįsti produktai, biotechnologijos,  nauji produktai iš antrinio panaudojimo žaliavų, aplinkosauginės technologijos arba nauji informacinių technologijų produktai ar technologijos, skirti gamybos procesams modernizuoti, mažinant jų neigiamą poveikį aplinkai (pvz., skaitmeniniams, automatizavimas, robotizavimas);
  • Naujų produktų ar technologijų diegimas: investicijos būtų teikiamos naujų produktų ar technologijų diegimui (pvz., modernizuojant esamas gamybos linijas, kuriuos įdiegus mažėtų anglies dioksido išmetimai, energijos sąnaudos, būtų skatinama beatliekinė gamyba, antrinis atliekų panaudojimas).

Finansavimas: nuo 10 000 iki 2 000 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas: 25-80% projekto vertės.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

  • Ilgalaikis turtas;
  • Prekės (trumpalaikis turtas) ir paslaugos;
  • Komandiruotės ir kelionės (netinkamas finansuoti įgyvendinant veiklą: Naujų produktų ar technologijų diegimas);
  • Darbo užmokestis (netinkamas finansuoti įgyvendinant veiklą: Naujų produktų ar technologijų diegimas);
  • Netiesioginės išlaidos.

Kvietimo pabaiga: 2020 lapkričio 6d.

Daugiau informacijos rasite čia.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_widget_sidebar title=”Norway Grants investicijos žaliajai pramonei vystyti” sidebar_id=”custom-side-bar”][/vc_column][/vc_row]

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!