Parama ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai kaimo vietovėse

Parama vietos kultūrinio verslumo skatinimui

2020-08-27

2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Programos „Kultūra“ kviečia teikti paraiškas „Vietos kultūrinio verslumo skatinimas“.

Programa skatina į vietą orientuoto kultūrinio verslumo iniciatyvas, kurias įgyvendinant naudojami vietiniai kultūros ištekliai, įtraukiami vietiniai partneriai ir kuriami ilgalaikiai kultūros produktai ir paslaugos, liksiantis bendruomenėje ir pogramai pasibaigus.

Kvietimo tikslas: stiprinti vietinį kultūrinį verslumą.

Pagal šį kvietimą finansavimas  teikiamas pagal dvi kryptis:

1 Kryptis: projektams, atkuriantiems ir kultūriniams tikslams pritaikantiems nekilnojamąjį kultūros paveldą iš kultūros vertybių registro;

2 Kryptis: projektams, kultūriniams tikslams pritaikantiems vietas, neįtrauktas į kultūros vertybių registrą.

Pagrindiniai reikalavimai projektams:

Pagal 1 kryptį: į registrą įtrauktų kultūros paveldo vietovių ar objektų atkūrimas ir aktualizavimas kultūros reikmėms: kultūros paveldo vietovė ar objektas, numatomas atkurti ir aktualizuoti projekto metu, turi būti valdomas projekto vykdytojo ar partnerio nuosavybės arba patikėjimo teise arba panaudos arba nuomos pagrindais; visi techniniai kultūros paveldo vietovės ar objekto restauravimo/ remonto/ tvarkybos darbams keliami reikalavimai turi būti įvykdyti (t. y. turi būti parengti atitinkami techniniai dokumentai, gauti visi būtini leidimai).

Pagal 2 kryptį: vietovių ar objektų atkūrimas ir aktualizavimas kultūros reikmėms projekte numatomi kultūrinio verslumo mokymai; numatomas vietovių ir objektų atnaujinimas ir aktualizavimas kultūros reikmėms, taikant kūrybiškos vietokūros metodą.

Galimi pareiškėjai:

Viešieji ar privatūs subjektai, komercinės, nekomercinės,  nevyriausybinės organizacijos, įsteigtos kaip juridiniai asmenys Lietuvos Respublikoje.

Tinkami partneriai:

viešieji ar privatūs subjektai, komercinės ar nekomercinės bei nevyriausybinės organizacijos, įsteigtos kaip juridiniai asmenys Lietuvos Respublikoje;

viešieji ar privatūs subjektai, komercinės ar nekomercinės bei nevyriausybinės organizacijos, įsteigtos kaip juridiniai asmenys vienoje iš Valstybių donorių arba EEE nepriklausančių, bet su Lietuva bendrą sieną turinčių valstybių, taip pat tarptautinės organizacijos, subjektai ar agentūros, kaip tai numatyta Reglamento 7.2.2 punkte;

Lietuvos savivaldybės ir vietos bendruomenės yra privalomi partneriai arba pareiškėjai.

Finansavimas: nuo 200 000 iki 1 000 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas: iki 90% visų tinkamų finansuoti išlaidų.

 Finansavimas skiriamas:

vietos kultūrinės bendruomenės iniciatyvoms, pasitelkiančioms kultūrą socialinės sanglaudos skatinimui ir vietos kultūrinės tapatybės stiprinimui;

tvarių kultūros paslaugų, kurios tarnaus vietos bendruomenėms ir pasibaigus projektui, sukūrimui;

kultūrinio verslumo įgūdžių ugdymui;

bendruomenės iniciatyvoms naudojančioms kūrybiškos vietokūros metodą – reikšmingų kultūros vietų, neįtrauktų į kultūros vertybių registrą, ir/ ar nekilnojamųjų kultūros vertybių iš kultūros vertybių registro atgaivinimui per kultūrines veiklas.

Kvietimo pabaiga: 2020 m. rugsėjo 30 d. 16:00 Lietuvos laiku.

Daugiau informacijos rasite čia.

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!