Expo galimybės pažangiems

Priemonės ,,Kūrybiniai čekiai COVID-19“ kvietimas – jau netrukus

2021-07-15

2021 m. liepos 13 d.  ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu Nr. 4-770, patvirtintas priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-861 „Kūrybiniai čekiai COVID-19“  projektų finansavimo sąlygų aprašas. Kvietimą teikti paraiškas numatomą skelbti jau artimiausiu metu.


Priemonės ,,Kūrybiniai čekiai COVID-19“ tikslas – paskatinti įmones naudoti kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje veikiančių subjektų teikiamas inovatyvias paslaugas ir kurti bei diegti dizaino ir rinkodaros inovacijas.

Remiama veikla:  originalių produktų sprendimų (netechnologinių inovacijų) sukūrimas ir diegimas;

Galimi pareiškėjai:  labai mažos įmonės, mažos įmonės ir vidutinės įmonės, veikiančios ne trumpiau kaip vienerius metus;

-Kurių pačios pagamintos produkcijos (produktų/ suteiktų paslaugų) vidutinės metinės pardavimo pajamos per trejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo arba pajamos per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu MVĮ įregistruota mažiau kaip prieš 3 pastaruosius finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 50 000 Eur.


Pagal Aprašą jei MVĮ, veikianti kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje, yra pareiškėjas, ji negali būti paslaugų teikėja kituose šios Priemonės projektuose.


Finansavimas: nuo 20 000 Eur. iki 70 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas: 75% visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

-Originalių gaminių ir (arba) paslaugų dizaino sprendimo sukūrimas ar pakeitimas, jeigu projekto vykdytojas perka dizaino kūrimo paslaugą;

-Projekto vykdytojo darbuotojų, dirbančių įmonėje ne ilgiau kaip 1 metus, kurių pagrindinė funkcija yra dizaino sprendinio kūrimas, darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams, kurie gali sudaryti ne daugiau kaip 20 proc. viso projekto finansavimo sumos;

-Antrojo etapo (dizaino sprendimo diegimo veiklos įgyvendinimui) – dizaino vystymo išlaidos, reikalingos dizaino vystymui, trūkumų šalinimui, išbandant gaminio pagal sukurtą dizainą pavyzdžio gamybą ir (arba) paslaugos pagal sukurtą paslaugos teikimo schemą testavimą.


Projektą vykdantis pareiškėjo darbuotojai turi turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje.


Rinkodaros inovacijų išlaidos: 

-rinkodaros socialiniuose tinkluose išlaidas (SMM);

-video reklamos sukūrimo ir viešinimo internete išlaidos;

-mobiliosios rinkodaros išlaidos;

-reklamos internetiniuose portaluose išlaidos (reklaminių skydelių (angl. Banners), reklaminių straipsnių išlaidos);

-turinio rinkodaros išlaidos (internetiniai dienoraščiai (angl. blogs), el. knygos ir kt. el. leidiniai, nuotraukos, instrukcijos ir vadovai).


Projektas gali būti pradėtas įgyvendinti ne anksčiau nei 3 mėnesiai iki paraiškos registravimo įgyvendinančiojoje institucijoje dienos, tačiau projekto išlaidos patirtos iki finansavimo projektui skyrimo yra patiriamos pareiškėjo rizika.


Prioritetiniai atrankos kriterijai:

-Prioritetiniai balai suteikiami, pareiškėjams, kurių ūkinės veiklos vidutinė vieno mėnesio apyvarta, skaičiuojant nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. sausio 31 d., palyginti su 2019 metų ir 2020 metų atitinkamo laikotarpio vidutine vieno mėnesio apyvarta, sumažėjo ne mažiau kaip 30 procentų;

-Taip pat prioritetas suteikiamas projektams, kurių pareiškėjai turės didesnį pajamų augimo potencialą (proc.).


Kvietimas: numatomas liepos II pusėje.

Daugiau informacijos apie kvietimą rasite čia.

Jeigu domina Jūsų įmonės atitiktis „Kūrybiniai čekiai“ kvietimui, arba paraiškos rengimo paslaugos, susisiekite.

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!