Netechnologinės inovacijos

Smart Invest LT+

2021-04-22

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos iniciatyva stabdoma Europos Sąjungos paramos verslui priemonė „Smart FDI“. Toks sprendimas buvo priimtas sulaukus Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) išvados, jai skirtas lėšas nuspręsta perkelti į anksčiau galiojusią priemonę „Smart Invest LT+“, kuri taip pat yra orientuota į užsienio investicijų pritraukimą.


Primename, kad 2020 m. paskelbtas trečiasis priemonės „Smart FDI“ priemonės kvietimas truko rekordiškai trumpą laiką – 80 minučių ir buvo sustabdytas, pusantro karto viršijus priemonės biudžetą. Kilus abejonėms dėl  šios priemonės atrankos proceso skaidrumo ir lygiateisiškumo pareiškėjų atžvilgiu, buvo kreiptasi į atitinkamas institucijas.


Priemonės „Smart Invest LT+“ tikslas: pritraukti į Lietuvą tiesiogines užsienio investicijas mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) srityje pagal sumaniosios specializacijos kryptis.

Galimi pareiškėjai:

Užsienio investuotojo (įmonės) Lietuvos Respublikoje įsteigtas privatus juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką arba užsienio investuotojas (įmonė);

Investuotojas (pareiškėjas) turi būti investavęs į gamybos ar paslaugų sektorių Lietuvoje ne anksčiau kaip prieš 10 metų iki paraiškos pateikimo ir planuoja pradėti MTEP veiklą; arba Investuotojas (Pareiškėjas) nevykdė jokios veiklos Lietuvoje ir ketina pradėti MTEP veiklą Lietuvoje;

Pareiškėjo (įskaitant Pareiškėjo įmonių grupę) metinės pajamos per pastaruosius trejus finansinius metus yra ne mažesnės nei reikalaujama finansavimo suma bent vienus finansinius metus per pastaruosius 3 finansinius metus iki Paraiškos pateikimo.

Remiama veikla:

1.1.  Tiesioginės užsienio investicijos į taikomųjų (pramoninių) mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (bandomosios taikomosios veiklos) (toliau – MTEP) veiklas;

1.2.   Tiesioginės užsienio investicijos, kuriomis kuriama naujos arba plečiama esamos įmonės  MTEP ir inovacijų (toliau – MTEPI) infrastruktūra;

1.3. Tiesioginės užsienio investicijos į veiklas, susijusias su procesų ir organizacinių inovacijų diegimu.

Finansavimas/ finansavimo intensyvumas:

Iki 3 000 000 EUR vykdant 1.1. veiklą; intensyvumas: iki 80% (atsižvelgiant į veiklą, įmonės dydį ir tai, ar paraiška teikiama kartu su tinkamais partneriais);

Iki 6 500 000 Eur vykdant 1.2. veiklą; intensyvumas: 25% didelėms įmonėms; 35% vidutinėms įmonėms; 45% labai mažoms ar mažoms įmonėms;

Iki 500 000 EUR vykdant 1.3. veiklą; intensyvumas: 15% didelėms įmonėms; 50% labai mažoms ar mažoms ir vidutinėms įmonėms.

 Tinkamos finansuoti išlaidos:

Vykdant 1.1. veiklą: įrangos, įrenginių ir kito turto įsigujimas, projekto vykdymo išlaidos (visos susijusios išlaidos, pvz., atlyginimai, medžiagos, trumpalaikis turtas ir kt.);

Vykdant 1.2. veiklą: MTEPI infrastruktūrai priskirtinų statinių statybos, rekonstravimo, remonto ir kt. darbai. Ilgalaikio turto įsigijimas: tiesiogiai MTEP veikloms vykdyti bei kuriamoms tyrėjų ir pagalbinio personalo darbo vietoms aprūpinti būtini baldai; kompiuterinė technika. Išlaidos šiam turtui negali sudaryti daugiau nei 50 procentų visų tinkamų finansuoti išlaidų; su MTEPI infrastruktūra ar jos panaudojimu susiję patentai, licencijos; kiti MTEPI infrastruktūrai priskirtini įrengimai, įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai;

Vykdant 1.3. veiklą: įrangos, įrenginių ir kito turto įsigijimas, projekto vykdymo išlaidos (išlaidos susijusios su procesų ir organizacinių inovacijų diegimu).

Kvietimo atrankos būdas: konkursinis.

Kvietimas: planuojamas 2021 m. rugpjūčio mėnesi.

Daugiau informacijos rasite čia.

Jeigu turite klausimų – susisiekite.

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!