parama investicijoms į žemės ūkio valdas

Kvietimas „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas” nuo gegužės 3d.

2021-05-03

Nuo šiandien, gegužės 3 d., pradedamos rinkti paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos  priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valda”.


Galimi pareiškėjai:

fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir nustatyta tvarka savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą;

juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir nustatyta tvarka savo vardu įregistravę valdą.

Remiama veikla:

žemės ūkio produktų gamyba;

prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas, surinkimas ir t. t.), perdirbimas ir tiekimas rinkai arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimas ir realizavimas, supirktų iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimas.

Reikalavimai projektams:

projekte numatytos investicijos turi būti skirtos žemės ūkio sektoriui, kuriam remti pateikta paraiška (pvz., daržininkystei) ir negali būti naudojamos kitai pareiškėjo vykdomai žemės ūkio šakai (pvz., augalininkystei);

visos investicijos turi būti būtinos projektui vykdyti. Pvz., jei paraiška pateikta dėl paramos daržininkystei, tai visos investicijos turi būti BŪTINOS daržininkystės veiklai vykdyti.

investicijos turi būti realiai suplanuotos, pagrįstos, atitinkančios pareiškėjo ūkio gamybinį potencialą (valdomą žemės plotą, ūkinių gyvūnų skaičių ir pan.).

Pareiškėjas gali kreiptis dėl:

investicinės paramos (negrąžintinos subsidijos) ;

investicinės paramos (negrąžintinos subsidijos) ir lengvatinės paskolos investicijoms bei apyvartiniam kapitalui;

tik lengvatinės paskolos investicijoms ir apyvartiniam kapitalui;

lengvatinės paskolos tik apyvartiniam kapitalui .

Finansavimas: 

iki 200 000 Eur visų tinkamų finansuoti išlaidų;

iki 400 000 Eur, jeigu kartu yra imama lengvatinė paskola (200 000 Eur).

Finansavimo intensyvumas: nuo 40 -70% visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

nauja įranga skirta remiamai veiklai specializuotame žemės ūkio sektoriuje vykdyti ir būtina gamybinių pastatų eksploatavimui užtikrinti;

nauja įranga, būtina specializuoto žemės ūkio sektoriaus ūkinių gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti;

nauji technologiniai įrengimai, skirti specializuoto žemės ūkio sektoriaus pirminiams žemės ūkio produktams apdoroti ir (arba) perdirbti ir (arba) paruošti realizacijai;

nauja kompiuterinė ir programinė įranga, susijusi su įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymu;

projekte numatytai veiklai specializuotame žemės ūkio sektoriuje vykdyti būtinų pastatų ir (arba) statinių nauja statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas (išskyrus: infrastruktūra valdoje, jei ji susijusi su specializuoto žemės ūkio sektoriaus žemės ūkio produktų gamyba ir (arba) apdorojimu, ir (arba) perdirbimu ir paruošimu realizacijai);

specializuoto gyvulininkystės sektoriaus ūkinių gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti reikalingų statinių nauja statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;

naujos statybinės medžiagos. Statybinių medžiagų įsigijimas finansuojamas tik tuo atveju, kai projekte numatytai veiklai specializuotame žemės ūkio sektoriuje vykdyti būtinų gamybinių pastatų ir (arba) statinių, įskaitant ūkinių gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti reikalingus statinius, statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai atliekami ūkio būdu;

infrastruktūra valdoje, jei ji susijusi su specializuoto žemės ūkio sektoriaus žemės ūkio produktų gamyba ir (arba) apdorojimu, ir (arba) perdirbimu ir paruošimu realizacijai:

kelių, įskaitant gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti būtinus kelius, įrengimas, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;

vietinio vandentiekio ir vietinės kanalizacijos sistemų įrengimas, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;

artezinių gręžinių, laistymo įrenginių įrengimas, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;

bendrosios išlaidos.

Kvietimas: nuo 2021 gegužės 3 d. iki 2021 birželio 30d.

Daugiau informacijos rasite čia ir čia.

Jeigu kyla papildomų klausimų dėl priemonės „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ – susisiekite!

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!