Vietinės užimtumo iniciatyvos

2020-11-27

Užimtumo tarnyba 2021m. vasario 22d. paskelbs Vietinių užimtumo iniciatyvų projekto paraiškų atrankos konkursą, paraiškos subsidijai gauti priimamos tikslinės teritorijos Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo departamentų skyriuose, kurių aptarnaujamose teritorijose darbdavys planuoja steigti darbo vietas.


Vietinės užimtumo iniciatyvos tikslas – steigti naujas darbo vietas atskirose savivaldybių (seniūnijų) teritorijose bedarbiams neterminuotai įdarbinti, telkiant vietos bendruomenės ir socialinių partnerių pastangas didinti gyventojų užimtumą bei vystyti vietos socialinę ekonominę infrastruktūrą.


Galimi pareiškėjai: 

 • Smulkiojo ar vidutinio verslo subjektai;
 • Smulkiojo ar vidutinio verslo subjektas, kuriame mažiau kaip pusę balsų dalininkų susirinkime turi valstybės, savivaldybių institucijos, įstaigos ir valstybės ar savivaldybių įmonė

Remiama veikla: 

 • Naujų darbo vietų kūrimas.

Finansavimas: iki 200 000 Eur (iki 19 921,26 Eur vienai darbo vietai įkurti).

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • darbo priemonės, įrengimai, įranga, techninės pagalbos priemonėms (neįgaliesiems) ir kitoms darbo priemonės, reikalingos darbo vietos funkcionavimui užtikrinti, pirkti, montuoti ir pritaikyti;
 • mokymo, kai steigiamai darbo vietai reikalingos profesinės kvalifikacijos ar kompetencijos, kurioms įgyti darbo birža neorganizuoja profesinio mokymo;
 • patalpoms, kurios valdomos nuosavybės teise, remontuoti ir pritaikyti, reikalingoms darbo vietai įrengti. Parama šiai išlaidų rūšiai negali viršyti 50 procentų visos subsidijos dydžio.

Vertinant VUI projektus, pagrindinis dėmesys bus skiriamas:

 • užimtumo didinimui teritorijose, kuriose nedarbo lygis yra 1,3 karto didesnis nei šalies vidurkis;
 • užimtumo didinimui tautinių mažumų gausiai gyvenamose teritorijose (Vilniaus, Šalčininkų, Švenčionių arba Trakų rajono savivaldybėse, Visagine ar Ignalinoje);
 • numatomiems įdarbinti asmenims, turintiems papildomą rėmimo požymį, nurodytą Užimtumo įstatymo 25 straipsnio 1–8 ir 10 punktuose;
 • vietos bendruomenės ir (ar) nevyriausybinės organizacijos indėliui;
 • projekto teikėjo nuosavų lėšų indėliui;
 • projekto grąžai.

Kvietimas pildyti paraiškas bus paskelbtas 2021-02-22

Daugiau informacijos – spauskite čia

Jeigu kyla papildomų klausimų dėl priemonės „Vietinės užimtumo iniciatyvos“ – susisiekite!

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!